بنر بزرگ

لیست کد کنتاکتور زیمنس 220 ولت

کنتاکتور زیمنس 220V AC 

ردیف کد کالا مشخصات
1 3RT2015-1AP01 کنتاکتور زیمنس 7 آمپر, 3 کیلو وات, 220 ولت, سایز S00,کمکی 1 باز
2 3RT2016-1AP01 کنتاکتور زیمنس 9 آمپر, 4 کیلو وات, 220 ولت, سایز S00,کمکی 1 باز
3 3RT2023-1AP00 کنتاکتور زیمنس 9 آمپر, 4 کیلو وات, 220 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
4 3RT2017-1AP01 کنتاکتور زیمنس 12 آمپر, 5.5 کیلو وات, 220 ولت, سایز S00,کمکی 1 باز
5 3RT2024-1AP00 کنتاکتور زیمنس 12 آمپر, 5.5 کیلو وات, 220 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
6 3RT2025-1AP00 کنتاکتور زیمنس 17 آمپر, 7.5 کیلو وات, 220 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
7 3RT2026-1AP01 کنتاکتور زیمنس 25 آمپر, 11 کیلو وات, 220 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
8 3RT2027-1AP00 کنتاکتور زیمنس 32 آمپر, 15 کیلو وات, 220 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
9 3RT2028-1AP00 کنتاکتور زیمنس 38 آمپر, 18.5 کیلو وات, 220 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
10 3RT2036-1AP00 کنتاکتور زیمنس 50 آمپر, 22 کیلو وات, 220 ولت, سایز S2,کمکی 1 بازو 1 بسته
11 3RT2037-1AP00 کنتاکتور زیمنس 65 آمپر, 30 کیلو وات, 220 ولت, سایز S2,کمکی 1 بازو 1 بسته
12 3RT2038-1AP00 کنتاکتور زیمنس 80 آمپر, 37 کیلو وات, 220 ولت, سایز S2,کمکی 1 بازو 1 بسته
13 3RT2046-1AP00 کنتاکتور زیمنس 95 آمپر, 45 کیلو وات, 220 ولت, سایز S3,کمکی 1 بازو 1 بسته
14 3RT2047-1AP00 کنتاکتور زیمنس 110 آمپر, 55 کیلو وات, 220 ولت, سایز S3,کمکی 1 بازو 1 بسته
15 3RT1055-6AP36 کنتاکتور زیمنس 150 آمپر, 75 کیلو وات, 220 ولت, سایز S6,کمکی 2 بازو 2 بسته
16 3RT1056-6AP36 کنتاکتور زیمنس 185 آمپر, 90 کیلو وات, 220 ولت, سایز S6,کمکی 2 بازو 2 بسته
17 3RT1064-6AP36 کنتاکتور زیمنس 225 آمپر, 110 کیلو وات, 220 ولت, سایز S10,کمکی 2 بازو 2 بسته
18 3RT1065-6AP36 کنتاکتور زیمنس 265 آمپر, 132 کیلو وات, 220 ولت, سایز S10,کمکی 2 بازو 2 بسته
19 3RT1066-6AP36 کنتاکتور زیمنس 300 آمپر, 160 کیلو وات, 220 ولت, سایز S10,کمکی 2 بازو 2 بسته
20 3RT1075-6AP36 کنتاکتور زیمنس 400 آمپر, 200 کیلو وات, 220 ولت, سایز S12,کمکی 2 بازو 2 بسته
21 3RT1076-6AP36 کنتاکتور زیمنس 500 آمپر, 250 کیلو وات, 220 ولت, سایز S12,کمکی 2 بازو 2 بسته

کنتاکتور زیمنس 24V DC 

ردیف کد کالا مشخصات
22 3RT2023-1BB40 کنتاکتور 9 آمپر, 4 کیلو وات, 24 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
23 3RT2024-1BB40 کنتاکتور 12 آمپر, 5.5 کیلو وات, 24 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
24 3RT2025-1BB40 کنتاکتور 17 آمپر, 7.5 کیلو وات, 24 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
25 3RT2026-1BB40 کنتاکتور 25 آمپر, 11 کیلو وات, 24 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
26 3RT2027-1BB40 کنتاکتور 32 آمپر, 15 کیلو وات, 24 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
27 3RT2028-1BB40 کنتاکتور 38 آمپر, 18.5 کیلو وات, 24 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته

کنتاکتور زیمنس 110V AC

ردیف کد کالا مشخصات
28 3RT2023-1AF00 کنتاکتور 9 آمپر, 4 کیلو وات, 110 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
29 3RT2024-1AF00 کنتاکتور 12 آمپر, 5.5 کیلو وات, 110 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
30 3RT2025-1AF00 کنتاکتور 17 آمپر, 7.5 کیلو وات, 110 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
31 3RT2026-1AF00 کنتاکتور 25 آمپر, 11 کیلو وات, 110 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
32 3RT2027-1AF00 کنتاکتور 32 آمپر, 15 کیلو وات, 110 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
33 3RT2028-1AF00 کنتاکتور 38 آمپر, 18.5 کیلو وات, 110 ولت, سایز S0,کمکی 1 بازو 1 بسته
34 3RT2036-1AF00 کنتاکتور 50 آمپر, 22 کیلو وات, 110 ولت, سایز S2,کمکی 1 بازو 1 بسته
35 3RT2037-1AF00 کنتاکتور 65 آمپر, 30 کیلو وات, 110 ولت, سایز S2,کمکی 1 بازو 1 بسته
36 3RT2038-1AF00 کنتاکتور 80 آمپر, 37 کیلو وات, 110 ولت, سایز S2,کمکی 1 بازو 1 بسته
37 3RT2046-1AF00 کنتاکتور 95 آمپر, 45 کیلو وات, 110 ولت, سایز S3,کمکی 1 بازو 1 بسته
38 3RT2047-1AF00 کنتاکتور 110 آمپر, 55 کیلو وات, 110 ولت, سایز S3,کمکی 1 بازو 1 بسته
39 3RT1055-6AF36 کنتاکتور 150 آمپر, 75 کیلو وات, 110 ولت, سایز S6,کمکی 2 بازو 2 بسته
40 3RT1056-6AF36 کنتاکتور 185 آمپر, 90 کیلو وات, 110 ولت, سایز S6,کمکی 2 بازو 2 بسته
41 3RT1064-6AF36 کنتاکتور 225 آمپر, 110 کیلو وات, 110 ولت, سایز S10,کمکی 2 بازو 2 بسته
42 3RT1065-6AF36 کنتاکتور 265 آمپر, 132 کیلو وات, 110 ولت, سایز S10,کمکی 2 بازو 2 بسته
43 3RT1066-6AF36 کنتاکتور 300 آمپر, 160 کیلو وات, 110 ولت, سایز S10,کمکی 2 بازو 2 بسته
44 3RT1075-6AF36 کنتاکتور 400 آمپر, 200 کیلو وات, 110 ولت, سایز S12,کمکی 2 بازو 2 بسته
45 3RT1076-6AF36 کنتاکتور 500 آمپر, 200 کیلو وات, 110 ولت, سایز S12,کمکی 2 بازو 2 بسته

تجهیزات جانبی کنتاکتور زیمنس

ردیف کد کالا مشخصات
46 3RH2911-1HA11 کنتاکت کمکی 1 باز و 1 بسته,نصب روی کنتاکتور, مناسب برای کنتاکتور S0  الی S3
47 3RH2911-1HA22 کنتاکت کمکی 2 باز و 2 بسته,نصب روی کنتاکتور, مناسب برای کنتاکتور S0  الی S3
48 3RH2911-1FA22 کنتاکت کمکی 2 باز و 2 بسته,نصب روی کنتاکتور, مناسب برای کنتاکتور S0  الی S3
49 3RH2921-1DA11 کنتاکت کمکی 1 باز و 1 بسته,نصب کنار کنتاکتور, مناسب برای کنتاکتور S0  الی S3
50 3RH1921-1DA11 کنتاکت کمکی 1 باز و 1 بسته,نصب کنار کنتاکتور, مناسب برای کنتاکتور S6  الی S12

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

منو اصلی