سافت استارتر زیمنس

سافت استارتر زیمنس از خانواده تجهیزات SIRUS جایگزین مناسب جهت راه اندازی مستقیم یا ستاره مثلث الکتروموتورهای سه فاز می باشد. با استفاده از سافت استارتر تنش های مکانیکی و ولتاژی روی الکتروموتور کاهش پیدا کرده و به دنبال آن با هزینه کمتر نسبت به استفاده از درایو یا اینورتر (VFD) شاهد افزایش طول عمر الکتروموتور خواهیم بود.

ادامه متن ...

سافت استارتر سری 3RW طیف وسیعی از مدل های مختلف جهت راه اندازی application های متفاوت را شامل می شود که در ادامه به تفضیل آن ها را بررسی خواهیم کرد. سافت استارتر 3RW زیمنس  خانواده SIRUS به طور کلی به سه دسته بندی Basic performance و general performance و  high performance تقسیم بندی شده است. با توجه به نوع application یا کاربرد مورد نطر می توان از این سه دسته بندی، سافت استارتر مناسب را انتخاب کرد.

سافت استارتر زیمنس

ضرورت استفاده از سافت استارتر زیمنس در صنعت :

راه اندازی الکتروموتور سه فاز و جریان راه اندازی حجومی که در لحظه راه اندازی، الکتروموتور  مصرف می کند یکی از مشکلات اساسی در گدشته و در حال حاضر می باشد. در گذشته از روش های متعددی جهت محدود کردن جریان راه اندازی الکتروموتور استفاده می شد که می توان استفاده از مقاومت راه انداز در استاتور، مقاومت راه انداز در رتور، راه اندازی با اتو ترانس، راه اندازی الکتروموتور سه فاز با سیم پیچ فاز شکسته، ستاره مثلث و …. را نام برد.

ضرورت استفاده از سافت استارتر زیمنس در صنعت

این نکته قابل ذکر است که در لحظه راه اندازی بصورت مستقیم الکتروموتور تا 8 برابر جریان نامی الکتروموتور جریان مصرف می کند. یکی از روش هایی که با صرف هزینه و زمان کم می توانست این جریان راه اندازی را کاهش دهد راه اندازی ستاره مثلث بود که طرفدار زیادی در صنعت جهت راه اندازی الکتروموتور پیدا کرد. اما همچنان در راه اندازی ستاره مثلث الکتروموتور، تنش های مکانیکی حذف نشده و مقدار جریان راه اندازی لحظه ای نیز در بازه قابل توجه ای، بالا است.

ضرورت استفاده از سافت استارتر زیمنس در صنعت 2

بررسی نمودار :

در نمودار بالا، بخوبی تفاوت راه اندازی الکتروموتور زیمنس به روش راه اندازی مستقیم. ستاره مثلث. و توسط سافت استارتر را می توان مشاهده کرد.

ولتاژ راه اندازی :

همینطور که مشاهده می شود در راه اندازی مستقیم مقدار ولتاژ بصورت کامل و در یک لحظه روی الکتروموتور قرار می گیرد و باعث بوجود آمدن شوک شدید در سیم پیچ های الکتروموتور می شود. در راه اندازی ستاره مثلث مقدار ولتاژ در لحظه ای که الکتروموتور بصورت ستاره وارد مدار می شود، مقدار 58 درصد ولتاژ نامی است و با تغییر سربندی الکتروموتور زیمنس به حالت مثلث، مقدار 100 درصد ولتاژ روی الکتروموتور اعمال می شود و این شوک ناشی از افزایش ولتاژ به مقدار محسوسی کاهش پیدا می کند. در نمودار جریان و گشتاور می توان تفاوت در مقدار جریان و گشتاور راه اندازی هر سه مدل راه اندای، یعنی راه اندازی مستقیم، راه اندازی ستاره مثلث و  راه اندازی سافت استارتر را می توان مشاهده کرد.

جریان راه ندازی :

در راه اندازی مستقیم یا DOL مقدار جریان راه اندازی در بالاترین مقدار خود می باشد. در راه اندازی ستاره مثلث مقدار جریان راه اندازی در حالت سیم بندی ستاره تا مقدار قابل توجه ای کاهش پیدا می کند اما باز در لحظه تغییر سر بندی الکتروموتور به حالت مثلث مقدار جریان حجومی بالایی در لحظه ای هر چند کوتاه از شبکه کشیده می شود.

در راه اندازی از طریق سافت استارتر مقدار جریان راه اندازی نسبت به حالت ستاره مثلث کاهش محسوسی پیدا می کند و مزیت دیگر این اره اندازی این است که جریان راه اندازی بصورت خطی و با یک شیب ملایم افزایش پیدا کرده و اثری از جریان حجومی لحظه ای و شوک در الکتروموتور و شیکه را نداریم.

گشتاور را ه اندازی :

مقدار گشتاور راه اندازی در راه اندازی مستقیم دارای بیشترین مقدار  نسبت به گشتاور نامی الکتروموتور بوده که دلیل آن اعمال حداکثر ولتاژ و جریان به الکتروموتور می باشد. در راه اندازی ستاره مثلث در لحظه راه اندازی در حالت ستاره گشتاور راه اندازی نسبت به راه اندازی مستقیم دارای مقدار پایین تری می باشد اما باز مقدار گشتاور راه اندازی در حالت ستاره از مقدار گشتاور نامی بیشتر بوده و با تغییر سربندی الکتروموتور به حالت مثلث مقدار گشتاور افزایش پیدا می کند.

در راه اندازی از طریق سافت استارتر در لحظه استارت، مقدار گشتاور راه اندازی از مقدار گشتاور نامی الکتروموتور کمتر بوده و با گذشت زمان کوتاهی و افزایش مقدار ولتاژ اعمالی روی سیم پیچ های الکتروموتور مقدار گشتاور افزایش پیدا می کند. در نتیجه با استفاده از سافت استارتر جهت راه اندازی الکتروموتور می توان تنش های مکانیکی و الکتریکی ناشی از جریان راه اندازی لحظه ای و حجومی بالا را تا مقدار محسوس و قابل توجه ای کاهش داد.

مقایسه مشخصات و قابلیت های سافت استارترهای سری 3RW زیمنس 3RW30، 3RW40، 3RW52، 3RW44، 3RW55 :

سافت استارتر سری 3rw زیمنس برای کاربرد های سبک و سنگین و عمومی طراحی شده و برای هر کدام از کاربردهای ذکر شده مدل خاصی متناسب با نیاز پروسه تحت کنترل، در خانواده محصولات خود دارد.

مقایسه سافت استارترهای سری 3RW زیمنس

در جدول شکل زیر می توان مشخصات و قابلیت های خانواده سافت استارتر 3RW زیمنس را مشاهده کرد.

مشخصات و قابلیت های خانواده سافت استارتر 3RW زیمنس مشخصات و قابلیت های خانواده سافت استارتر 3RW زیمنس3 مشخصات و قابلیت های خانواده سافت استارتر 3RW زیمنس 2 مشخصات و قابلیت های خانواده سافت استارتر 3RW زیمنس4

Article number در سافت استارتر زیمنس سری 3RW :

در شکل زیر میتوان شرح کامل کد نامبر یا Article number سافت استارتر سری 3rw زیمنس را مشاهده کرد. مشخصاتی از قبیل مدل سافت استارتر. توان و سایز. نوع کانکشن و مقدار ولتاژ تغدیه و ولتاژ عملکرد.

Article number در سافت استارتر زیمنس سری 3RW

overload protection class یا کلاس حفاظتی اضافه بار در سافت استارتر زیمنس :

سافت استارتر SIEMENS سری 3RW در مدل های مختلف خود دارای حفاظت class 10، حفاظت class 20 و class 30 می باشد. در شکل زیر منحنی عملکرد کلیه کلاس های حفاظتی مظابق استاندارد IEC را مشاهده می کنید. منحنی A حفاظت class 30، منحنی B حفاظت class 20، منحنی C حفاظت class 10، منحنی D حفاظت class 10A می باشد. به ترتیب منحنی شکل D دارای بیشترین حساسیت نسبت به اضافه بار و منحنی شکل A دارای کمترین حساسیت نسبت به اضافه بار می باشد.

کلاس حفاظتی اضافه بار در سافت استارتر زیمنس

سافت استارتر آنالوگ زیمنس سری SIRIUS 3RW30/3RW40/3RW50 soft starter Basic Performance :

ااین سری از سافت استارترهای زیمنس یعنی مدل 3RW30 . 3RW40 . 3RW50 جهت راه اندازی الکتروموتور زیمنس در کاربردهای استاندارد مناسب می باشد .

سافت استارتر آنالوگ زیمنس سری SIRIUS 3RW30/3RW40/3RW50 soft starter Basic Performance

مشخصات و ویژگی های فنی این سری عبارتنتد از:
 • کنتر، دو فازکنترل
 • دارای bypass داخلی بصورت استاندار
 • سری آنالوگ، تنظیم سافت استارتر با ولوم
 • قابلیت مجهز شدن به پروتکل شبکه بصورت آپشنال (PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, Modbus)
 • مشاهده پارامترهای الکتروموتور با استفاده از خروجی آنالوگ یا HMI بصورت آپشنال
 • دارای حفاظت اضافه بار و حفاظت الکتروموتور به دنبال آن
 • قابلیت تنظیم current limit

سافت استارتر زیمنس سری 3RW30 soft starter Basic Performance

سافت استارتر زیمنس سری 3RW30 soft starter Basic Performance :

سافت استارتر زیمنس 3RW30 از دسته سافت استارترهای Basic performance زیمنس بوده و جهت راه اندازی الکتروموتور هایی که در کاربردهای سبک مورد استفاده قرار می گیرند تا توان 55 کیلووات استفاده می شود. از جمله مشخصان این سافت استارتر می توان به 2 فاز کنترل بودن و داشتن bypass داخلی و تنظیمات آنالوگ اشاره کرد.

در شکل زیر مدار داخلی سافت استارتر 3RW30 را می توان مشاهده کرد. هماطور که گفته شد این سافت استارتر 2 فاز کنترل بوده و یک فاز بصورت مستقیم به الکتروموتور زیمنس متصل می باشد.

سافت استارتر زیمنس سری 3RW30 soft starter Basic Performance-2

تجهیزات جانبی در سافت استارتر سری 3RW30 :

در شکل زیر می توان تجهیزات جانبی که برای این سری از سافت استاتر زیمنس در نظر گرفته شده است را مشاهده کرد. تجهیزاتی از قبیل: لینک ماژول جهت ارتباط با MPCB یا کلید حرارتی، کاور ترمینال و …

تجهیزات جانبی در سافت استارتر سری 3RW30

مشخصات فنی سافت استارتر 3RW30 :

در جدول زیر مشخصات فنی سافت استارتر سری 3RW30 بصورت کامل قابل مشاهده و بررسی است. مشخصاتی از قبیل ابعاد و اندازه. نحوه نصب، دمای کاری. مقدار رطوبت مجاز. ولتاژ تغدیه. ولتاژ عملکرد. درجه حفاظت IP و …

مشخصات فنی سافت استارتر 3RW30 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW30 - 2 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW30-3 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW30-4 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW30-5 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW30-6 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW30-7

ابعاد و اندازه فریم سایز های مختلف در سافت استارتر زیمنس 3RW30 :

سافت استارتر سری 3RW30 در 4 فزیم سایز عرضه شده است. فریم سایز 3RW3018 از توان 1.5 کیلووات الی 7.5 کیلووات. فریم سایز 3RW2028 از توان 11 الی 18.5 کیلووات. فریم سایز 3RW3038 از توان 22 کیلووات الی 37 کیلووات. فریم سایز 3RW3047 از توان45 کیلووات الی 55 کیلووات. فریم سایز 3RW3003 در توان 1.1 کیلووات است.

ابعاد و اندازه فریم سایز های مختلف در سافت استارتر زیمنس 3RW30

جدول Rating سافت استارتر 3RW30 :

سافت استارتر زیمنس 3RW30 دارای رنج توانی 1.5 کیلووات (3.6 آمپر) الی 55 کیلووات (106 آمپر) می باشد. در جدول زیر می توان سطح توان بر حسب کیلووات و اسب بخار را در سطوح ولتاژی مختلف مشاهده کرد.

جدول Rating سافت استارتر 3RW30

جدول Rating سافت استارتر 3RW30-2

سافت استارتر زیمنس سری 3RW40 soft starter Basic Performance

سافت استارتر زیمنس سری 3RW40 soft starter Basic Performance :

سافت استارتر زیمنس 3RW40 از دسته سافت استارترهای Basic performance زیمنس بوده و جهت راه اندازی الکتروموتور هایی که در کاربردهای سبک مورد استفاده قرار می گیرند تا توان 250 کیلووات استفاده می شود. از جمله مشخصان این سافت استارتر می توان به 2 فاز کنترل بودن و داشتن bypass داخلی، تنطیمات آنالوگ و قابلیت حفاظت اضافه بار اشاره کرد.

در شکل زیر مدار داخلی سافت استارتر 3RW40 را می توان مشاهده کرد. هماطور که گفته شد این سافت استارتر 2 فاز کنترل بوده و یک فاز بصورت مستقیم به الکتروموتور زیمنس متصل می باشد.

مدار داخلی سافت استارتر 3RW40

تجهیزات جانبی در سافت استارتر سری 3RW40 :

در شکل زیر می توان تجهیزات جانبی که برای این سری از سافت استاتر زیمنس در نظر گرفته شده است را مشاهده کرد. تجهیزاتی از قبیل: لینک ماژول جهت ارتباط با MPCB یا کلید حرارتی، کاور ترمینال و …

تجهیزات جانبی در سافت استارتر سری 3RW40

مشخصات فنی سافت استارتر 3RW40 :

در جدول زیر مشخصات فنی سافت استارتر سری 3RW40 بصورت کامل قابل مشاهده و بررسی است. مشخصاتی از قبیل ابعاد و اندازه. نحوه نصب، دمای کاری. مقدار رطوبت مجاز. ولتاژ تغدیه. ولتاژ عملکرد. درجه حفاظت IP و …

مشخصات فنی سافت استارتر 3RW40 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW40-2 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW40-3 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW40-5 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW40-6

ابعاد و اندازه فریم سایز های مختلف در سافت استارتر زیمنس 3RW40 :

سافت استارتر سری 3RW40 در 5 فزیم سایز عرضه شده است. فریم سایز 3RW402 از توان 5.5 کیلووات الی 18.5 کیلووات. فریم سایز 3RW403 از توان 22 الی 37 کیلووات. فریم سایز 3RW404 از توان 45 کیلووات الی 55 کیلووات. فریم سایز 3RW405 از توان 75 کیلووات الی 90 کیلووات. فریم سایز 3RW407 در توان 132 کیلووات الی 250 کیلووات است.

ابعاد و اندازه فریم سایز های مختلف در سافت استارتر زیمنس 3RW40

جدول Rating سافت استارتر 3RW40 بصورت Normal rating با کلاس حفاظتی Class 10 :

سافت استارتر زیمنس 3RW40 دارای رنج توانی 5.5 کیلووات (12.5 آمپر) الی 250 کیلووات (432 آمپر) تحت کلاس حفاظتی Class 10 یا Normal starting می باشد. در جدول زیر می توان سطح توان بر حسب کیلووات و اسب بخار را در سطوح ولتاژی مختلف مشاهده کرد.

جدول Rating سافت استارتر 3RW40 بصورت Normal rating با کلاس حفاظتی Class 10 جدول Rating سافت استارتر 3RW40 بصورت Normal rating با کلاس حفاظتی Class 10-2 جدول Rating سافت استارتر 3RW40 بصورت Normal rating با کلاس حفاظتی Class 10-3 جدول Rating سافت استارتر 3RW40 بصورت Normal rating با کلاس حفاظتی Class 10-5 جدول Rating سافت استارتر 3RW40 بصورت Normal rating با کلاس حفاظتی Class 10-7 جدول Rating سافت استارتر 3RW40 بصورت Normal rating با کلاس حفاظتی Class 10-8

جدول Rating سافت استارتر 3RW40 بصورت Heavy starting با کلاس حفاظتی Class 20 :

سافت استارتر زیمنس 3RW40 دارای رنج توانی 5.5 کیلووات (12.5 آمپر) الی 200 کیلووات (356 آمپر) تحت کلاس حفاظتی Class 20 یا Heavy starting می باشد. در جدول زیر می توان سطح توان بر حسب کیلووات و اسب بخار را در سطوح ولتاژی مختلف مشاهده کرد.

جدول Rating سافت استارتر 3RW40 با کلاس حفاظتی Class 20 جدول Rating سافت استارتر 3RW40 با کلاس حفاظتی Class 20-2 جدول Rating سافت استارتر 3RW40 با کلاس حفاظتی Class 20-33 جدول Rating سافت استارتر 3RW40 با کلاس حفاظتی Class 20-4

سافت استارتر زیمنس سری SIRIUS 3RW44/3RW55 soft starter High Performance :

ااین سری از سافت استارترهای زیمنس یعنی مدل 3RW55 و 3RW44 جهت راه اندازی الکتروموتور زیمنس در کاربردهای سنگبن مناسب می باشد .

سافت استارتر زیمنس سری 3RW44 soft starter High Performance :

سافت استارتر زیمنس 3RW44 از دسته سافت استارترهای High performance زیمنس بوده و جهت راه اندازی الکتروموتور هایی که در کاربردهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرند تا توان 710 کیلووات استفاده می شود. از جمله مشخصان برجسته این سافت استارتر می توان به 3 فاز کنترل بودن، داشتن bypass داخلی و صفحه نمایشگر دیجیتال اشاره کرد.

سافت استارتر زیمنس سری 3RW44 soft starter High Performance

در شکل زیر مدار داخلی سافت استارتر 3RW44 را می توان مشاهده کرد. هماطور که گفته شد این سافت استارتر 3 فاز کنترل بوده و سه فاز ورودی به الکتروموتور زیمنس توسط سافت استارتر کنترل می شود.

مدار داخلی سافت استارتر 3RW44

مشخصات و ویژگی های فنی سری سافت استارتر 3RW44 عبارتنتد از:
 • کنترل، سه فاز کنترل
 • دارای bypass داخلی بصورت استاندار
 • سری دیجیتال، تنظیم سافت استارتر بصورت دیجیتال
 • قابلیت مجهز شدن به پروتکل شبکه بصورت آپشنال (PROFINET, PROFIBUS)
 • مشاهده پارامترهای الکتروموتور با استفاده از صفحه نمایش دیجیتال
 • دارای حفاظت اضافه بار و حفاظت الکتروموتور به دنبال آن
 • قابلیت اتصال thermistor الکتروموتور به سافت استارتر
 • دارای حفاظت lock rotor
 • دارای قابلیت Remot rest
 • قابلیت تنظیم رنج جریانی current limit
 • دارای قابلیت DC braking
 • دارای قابلیت motor heating
 • قابلیت پروگرم کردن با نرم افزار SIRIUS Soft Starter ES V14
 • قابلیت راه اندازی الکتروموتور بصورت inside-delta
 • دارای قابلیت pump stop یا torque control
 • قابلیت ثبت event log
 • قابلیت مشاهده event list

مشخصات فنی سافت استارتر 3RW44 :

در جدول زیر مشخصات فنی سافت استارتر سری 3RW40 بصورت کامل قابل مشاهده و بررسی است. مشخصاتی از قبیل ابعاد و اندازه. نحوه نصب، دمای کاری. مقدار رطوبت مجاز. ولتاژ تغدیه. ولتاژ عملکرد. درجه حفاظت IP و …

مشخصات فنی سافت استارتر 3RW44 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW44-2 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW44-4 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW44-5 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW44-6مشخصات فنی سافت استارتر 3RW44-7 مشخصات فنی سافت استارتر 3RW44-8

ابعاد و اندازه فریم سایز های مختلف در سافت استارتر زیمنس 3RW44 :

سافت استارتر سری 3RW40 در 5 فزیم سایز عرضه شده است. فریم سایز 3RW442 از توان 15 کیلووات الی 45 کیلووات. فریم سایز 3RW443 از توان 55 الی 90 کیلووات. فریم سایز 3RW444 از توان 110 کیلووات الی 250 کیلووات. فریم سایز 3RW445 از توان 315 کیلووات الی 560 کیلووات. فریم سایز 3RW446 در توان 630 کیلووات الی 710 کیلووات است.

ابعاد و اندازه فریم سایز های مختلف در سافت استارتر زیمنس 3RW44

راه اندازی الکتروموتور بصورت in-line و inside delta :

در شکل زیر نحوه سیم بندی الکتروموتور به صورت in-line و inside delta را می توان مشاهده کرد.

سیم بندی بصورت in-line :

بصورت معمول راه اندازی بصورت in-line در راه اندازی الکتروموتورها بکار می رود.

سیم بندی بصورت in-line

سیم بندی بصورت inside delta :

سافت استارتر 3rw44 قابلیت راه اندازی الکتروموتور بصورت inside delta را دارا می باشد. بدین معنی که راه اندازی الکتروموتور با توان بالاتر از توان سافت استارتر امکان پذبر است به نحوی که تنها 58 درصد جریان الکتروموتور با این طریقه سیم بندی از soft starter عبور می کند.

سیم بندی بصورت inside delta

جدول Rating سافت استارتر 3RW44 بصورت Normal rating با کلاس حفاظتی Class 10 :

سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Normal starting یا کلاس حفاظتی Class 10 و مدار راه اندازی in-line دارای رنج توانی 15 کیلووات (29 آمپر) الی 710 کیلووات (1214 آمپر) می باشد. در جدول زیر می توان سطح توان بر حسب کیلووات و اسب بخار را در سطوح ولتاژی مختلف مشاهده کرد.

جدول Rating سافت استارتر 3RW44 با کلاس حفاظتی Class 10 جدول Rating سافت استارتر 3RW44 با کلاس حفاظتی Class 10-2 جدول Rating سافت استارتر 3RW44 با کلاس حفاظتی Class 10-3 جدول Rating سافت استارتر 3RW44 با کلاس حفاظتی Class 10-4 جدول Rating سافت استارتر 3RW44 با کلاس حفاظتی Class 10-5

سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Normal starting یا کلاس حفاظتی Class 10 و مدار راه اندازی inside delta دارای رنج توانی 22 کیلووات (50 آمپر) الی 1200 کیلووات (2103 آمپر) می باشد. در جدول زیر می توان سطح توان بر حسب کیلووات و اسب بخار را در سطوح ولتاژی مختلف مشاهده کرد.

جدول سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی جدول سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی-2 جدول سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی-3 جدول سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی-5

جدول Rating سافت استارتر 3RW44 بصورت Heavy starting با کلاس حفاظتی Class 20 :

سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Heavy starting یا کلاس حفاظتی Class 20 و مدار راه اندازی in-line دارای رنج توانی 15 کیلووات (29 آمپر) الی 560 کیلووات (970 آمپر) می باشد. در جدول زیر می توان سطح توان بر حسب کیلووات و اسب بخار را در سطوح ولتاژی مختلف مشاهده کرد.

جدول Rating سافت استارتر 3RW44 بصورت Heavy starting جدول Rating سافت استارتر 3RW44 بصورت Heavy starting-2 جدول Rating سافت استارتر 3RW44 بصورت Heavy starting-3 جدول Rating سافت استارتر 3RW44 بصورت Heavy starting-5 جدول Rating سافت استارتر 3RW44 بصورت Heavy starting-6 جدول Rating سافت استارتر 3RW44 بصورت Heavy starting-6

سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Heavy starting یا کلاس حفاظتی Class 20 و مدار راه اندازی inside delta دارای رنج توانی 22 کیلووات (50 آمپر) الی 1000 کیلووات (1680 آمپر) می باشد. در جدول زیر می توان سطح توان بر حسب کیلووات و اسب بخار را در سطوح ولتاژی مختلف مشاهده کرد.

سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Class 20 سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Class 20-2 سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Class 20-3 سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Class 20-4

قیمت سافت استارتر زیمنس :

قیمت سافت استارتر زیمنس  جهت خرید سافت استارتر زیمنس به دلیل هدفمند بودن شرکت زیمنس جهت ارتقاء در فروش سافت استارتر زیمنس و اقتصادی کردن هر آنچه بیشتر تجهیزات راه اندازی الکتروموتور سه فاز زیمنس خود و کسب سهم بیشتر در صنعت دارای بازه قیمت مناسبی با توجه به قابلیت های آن است.

گروه فنی و مهندسی اتوماسیون فرسان به عنوان نمایندگی زیمنس، نماینده فروش و خدمات تجهیزات زیمنس برای راحتی مصرف کننده و صنعتگران محترم برای انتخاب تجهیزات اتوماسیون زیمنس و تجهیزات فشار ضعیف زیمنس تمامی تجهیزات، مجزا به صورت جدول هایی به دو زبان فارسی و انگلیسی برای راحتی مصرف کننده گان محترم تهیه شده تا در انتخاب تجهیرات کوتاه ترین زمان را صرف کنند. برای مشاهده دسته بندی با استفاده از فیلتر های موجود در هر صفحه می توانید به محصول مورد نیاز به راحتی دسترسی داشته باشید .

کاتالوگ سافت استارتر 3RW زیمنس :

کاتالوگ سافت استارتر زیمنس را می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

سافت استارتر زیمنس 3RW44 تحت کلاس حفاظتی Class 20 دانلود کاتالوگ سافت استارتر زیمنس

برای انتخاب سافت استارتر 3RW زیمنس و تجهیزات جانبی آن می توانید از نرم افزار زیر کمک بگیرید.

در این نرم افزار شما میتوانید از تمامی قابلیت ها محصول مورد نظر آگاه شوید.

برای ورود به نرم افزار انتخاب سافت استارتر زیمنس اینجا کلیک کنید .

درصورت نیاز به راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از نرم افزار انتخاب محصولات زیمنس می توانید با ما تماس بگیرید .

.

  .

  . نمایندگی زیمنس . اتوماسیون فرسان . نمایندگی فروش کلید اتوماتیک کمپکت زیمنس . نمایندگی فروش کنتاکتور زیمنس . نمایندگی فروش کلید حرارتی زیمنس . نمایندگی فروش بیمتال زیمنس . نمایندگی فروش کلید مینیاتوری زیمنس . نمایندگی فروش محافظ جان زیمنس .

  . نمایندگی فروش کنترل فاز زیمنس . نمایندگی فروش منبع تغدیه Power supply زیمنس . نمایندگی فروش درایو میکرومستر Micromaster زیمنس . نمایندگی فروش درایو زیمنس V20 . نمایندگی فروش درایو زیمنس G120C . نمایندگی فروش اینورتر زیمنس V20 . نمایندگی فروش اینورتر زیمنس G120C .

  نمایندگی فروش سروو زیمنس . نمایندگی فروش خرید سروو زیمنس . نمایندگی فروش کنترلر CNC سی ان سی زیمنس . نمایندگی فروش تایمر 3RP زیمنس . قیمت تایمر زیمنس. نمایندگی فروش سافت استارتر زیمنس . قیمت سافت استارتر آنالوگ زیمنس . قیمت سافت استارتر دیجیتال زیمنس .

  .

  نمایندگی خرید و فروش قیمت softstarter زیمنس . نمایندگی فروش شستی استارت زیمنس 3SU . نمایندگی فروش شستی استوپ قارچی زیمنس 3SU . نمایندگی فروش کنترل فاز زیمنس 3UG . نمایندگی فروش لامپ سیگنال زیمنس 3SB . نمایندگی فروش کنترل فاز بدون نول زیمنس 3UG . نمایندگی فروش کنترل فاز با نول زیمنس 3UG . نمایندگی فروش کنترل فاز دیجیتال زیمنس 3UG .قیمت شستی استارت زیمنس 3SU . قیمت شستی استوپ قارچی زیمنس 3SU . قیمت کنترل فاز زیمنس 3UG . قیمت لامپ سیگنال زیمنس 3SB . قیمت کنترل فاز بدون نول زیمنس 3UG . قیمت کنترل فاز با نول زیمنس 3UG . قیمت کنترل فاز دیجیتال زیمنس 3UG .

  . نمایندگی فروش سرو درایو زیمنس V90 و V70 . نمایندگی فروش سرو موتور زیمنس V90 و V70 . نمایندگی فروش سروو درایو زیمنس V90 و V70 . نمایندگی فروش سروو موتور زیمنس V90 و V70 . نمایندگی فروش لوگو LOGO زیمنس . نمایندگی فروش LOGO Siemens . نمایندگی فروش PLC Siemens. نمایندگی فروش PLC S7-1200 زیمنس . نمایندگی فروش PLC S7-300 زیمنس . نمایندگی فروش PLC S7-400 زیمنس . نمایندگی فروش PLC S7-1500 زیمنس . نمایندگی فروش HMI زیمنس . نمایندگی فروش HMI Siemens

  نمایندگی کینکو Kinco . نمایندگی فروش HMI کینکو . نمایندگی فروش HMI Kinco . نمایندگی فروش درایو کینکو Kinco Drive . نمایندگی فروش PLC کینکو Kinco PLC . نمایندگی فروش سروو کینکو Kinco Servo drive و Servo motor Kinco . نمایندگی فروش استپر موتور کینکو Steper motor Kinco .

  .

عنوان

Go to Top