نمایندگی زیمنس

برترین دسته‌بندی‌ها

PLC

S7-1200 •

S7-1500 •

S7-300 •

S7-400 •

HMI

Basic Panels •

Comfort Panels •

LOGO!

LOGO! V8.3 •

LOGO! expansion modules •

LOGO! communications modules •

LOGO! Power •

LOGO! software •

DRIVE

MICRO MASTER•

SINAMICS V20•

SINAMICS G120C•

SINAMICS G120•

LOW VOLTAGE

•کلید هوایی                              •کنتاکتور

•کلید حرارتی                            •بیمتال

•کلید اتوماتیک                          •کلید مینیاتوری

•کلید محافظ جان                      •تجهیزات تابلویی

SOFT START

•سافت استارتر آنالوگ
3RW30
3RW40
•سافت استارتر دیجیتال
3RW44