کلید اتوماتیک زیمنس

کلید اتوماتیک زیمنس جزء محصولات حفاطتی فشار ضعیف زیمنس SENTRON بوده و این خانواده یعنی محصولات حفاظتی فشار ضعیف زیمنس SENTRON تشکیل شده است از تجهیزاتی مانند: کلید هوایی زیمنس 3WL، واحد تشخیص آرک زیمنس 5SV6، فیوز زیمنس، فیوز زیمنس 3KF، رله حفاظت OVER VOLTAGE زیمنس 5SD7، محافظ جان زیمنس 5SV، کلید مینیاتوری زیمنس 5SL، تجهیزات مانیتورینگ مربوط به تجهیزات فشار ضعیف 3SEM، کلید گردان زیمنس 3LD  و تجهیزات اندازه گیری زیمنس 7KT.

عنوان

Go to Top