در جدول زیر می توان تمام مشخصات ماژول های لوگو زیمنس مدل basic module، دارای صفحه نمایش را مشاهده و بررسی کرد.

بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic modules with display بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic modules with display-2

✅ لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24CE , 8DI(4AI)/4DQ با کد 6ED1052-1CC08-0BA0 :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 20.4 الی 28.8 ولت، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروجی دیجیتال (ترانزیستوری) با حداکثر جریان دهی 0.3 آمپر، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24CE

این ماژول لوگو این قابلیت را دارد که می توان با استفاده از ورودی های دیجیتال 4 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت داشت. در واقع از ورودی های دیجیتال به دو منظور استفاده کرد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24CE -3

✅ لوگو LOGO زیمنس LOGO! 12/24RCE , 8DI(4AI)/4DQ با کد 6ED1052-1MD08-0BA0 :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 10.8 الی 28.8 ولت، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروج یرله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس3

این ماژول لوگو این قابلیت را دارد که می توان با استفاده از ورودی های دیجیتال 4 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت داشت. در واقع از ورودی های دیجیتال به دو منظور استفاده کرد.

لوگو LOGO زیمنس2

✅ لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24RCE , 8DI/4DQ با کد 6ED1052-1HB08-0BA0 :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 20.4 الی 28.8 ولت DC و AC، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروج یرله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24RCE-1 لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24RCE-2

✅ لوگو LOGO زیمنس LOGO! 230RCE,8DI/4DQ با کد 6ED1052-1FB08-0BA0 :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 115 الی 230 ولت AC و DC، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروج یرله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 230RCE,8DI/4DQ لوگو LOGO زیمنس LOGO! 230RCE,8DI/4DQ-2

بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules :

در لوگو زیمنس سری 8 می توان در مجموع 24 ورودی دیجیتال، 20 خروجی دیجیتال، 8 ورودی آنالوگ و 8 خروجی آنالوگ، با ترکیب حداکثر 12 کارت Expansion را داشت.

بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules

در جدول زیر می توان تمام مشخصات ماژول های Expansion لوگو logo زیمنس مدل basic module را مشاهده و بررسی کرد.

بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules جدول بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules جدول 3 بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules - 6 بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules -7 بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules - 9 بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules-11

بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic and expansion modules-12

☑️ کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 24 Exp, 4DI/4DQ با کد 6ED1055-1CB00-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 4 ورودی دیجیتال با مشخصات، سطح منطقی 0، ولتاژ کمتر از 5 ولت DC و سطح منطقی 1، ولتاژ بالاتر از 12 ولت DC، قابلیت Short-circuit protection. سطح جریان مصرفی هر ورودی 2.1 میلی آمپر می باشد.

4 خروجی دیجیتال ترانزیستوری با مشخصات، ماکزیموم فرکانس سوئیچینگ 10 هرتز را نیز دارا می باشد. از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 20.4 الی 28.8 ولت DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 24 Exp

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 24 Exp - 2

☑️ کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 24R Exp , 4DI/4DQ با کد 6ED1055-1BH00-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 4 ورودی دیجیتال با مشخصات، سطح منطقی 0، ولتاژ کمتر از 5 ولت AC/DC و سطح منطقی 1، ولتاژ بالاتر از 12 ولت AC/DC، سطح جریان مصرفی هر ورودی 2.63 میلی آمپر می باشد.

4 خروجی رله ای با ظرفیت تحمل جریان 5 آمپر، ماکزیموم فرکانس سوئیچینگ 2 هرتز را نیز دارا می باشد. از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 20.4 الی 28.8 ولت AC/DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 24R Exp

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 24R Exp جدول

☑️ کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 12/24R Exp , 4DI/4DQ با کد 6ED1055-1MB00-0BA2 :

این مدل از logo siemens دارای 4 ورودی دیجیتال با مشخصات، سطح منطقی 0، ولتاژ کمتر از 5 ولت DC و سطح منطقی 1، ولتاژ بالاتر از 8.5 ولت DC، سطح جریان مصرفی هر ورودی 2.63 میلی آمپر می باشد.

4 خروجی رله ای با ظرفیت تحمل جریان 3 آمپر برای بارهای سلفی و 5 آمپر برای بارهای مقاومتی، ماکزیموم فرکانس سوئیچینگ 2 هرتز را نیز دارا می باشد. از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 10.8 الی 28.8 ولت DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 12/24R Exp

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 12/24R Exp جدول

 

☑️ کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 230R Exp , 4DI/4DQ با کد 6ED1055-1FB00-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 4 ورودی دیجیتال با مشخصات، سطح منطقی 0، ولتاژ کمتر از 40 ولت AC و 30 ولت DC سطح منطقی 1، ولتاژ بالاتر از 79 ولت AC/DC، سطح جریان مصرفی هر ورودی 0.13 میلی آمپر می باشد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 230R Exp

4 خروجی رله ای با ظرفیت تحمل جریان 3 آمپر برای بارهای سلفی و 5 آمپر برای بارهای مقاومتی، ماکزیموم فرکانس سوئیچینگ 2 هرتز را نیز دارا می باشد. از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 115 الی 230 ولت AC/DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM8 230R Exp-2

☑️ کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 24 Exp, 8DI/8DQ با کد 6ED1055-1CB10-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال با مشخصات، سطح منطقی 0، ولتاژ کمتر از 5 ولت DC و سطح منطقی 1، ولتاژ بالاتر از 12 ولت DC، قابلیت Short-circuit protection. سطح جریان مصرفی هر ورودی 2.1 میلی آمپر می باشد. کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 24 Exp 8 خروجی دیجیتال ترانزیستوری با مشخصات، ماکزیموم فرکانس سوئیچینگ 10 هرتز را نیز دارا می باشد. از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 20.4 الی 28.8 ولت DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 24 Exp-2

☑️ کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 24R Exp , 8DI/8DQ با کد 6ED1055-1NB10-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال با مشخصات، سطح منطقی 0، ولتاژ کمتر از 5 ولت AC/DC و سطح منطقی 1، ولتاژ بالاتر از 12 ولت DC، سطح جریان مصرفی هر ورودی 2 میلی آمپر می باشد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 24R Exp , 8DI

8 خروجی رله ای با ظرفیت تحمل جریان 5 آمپر، ماکزیموم فرکانس سوئیچینگ 2 هرتز را نیز دارا می باشد. از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 20.4 الی 28.8 ولت AC/DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 24R Exp , 8DI جدول

☑️ کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 230R Exp , 8DI/8DQ با کد 6ED1055-1FB10-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال با مشخصات، سطح منطقی 0، ولتاژ کمتر از 40 ولت AC و 30 ولت DC سطح منطقی 1، ولتاژ بالاتر از 79 ولت AC/DC، سطح جریان مصرفی هر ورودی 0.13 میلی آمپر می باشد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 230R Exp , 8DI

8 خروجی رله ای با ظرفیت تحمل جریان 3 آمپر برای بارهای سلفی و 5 آمپر برای بارهای مقاومتی، ماکزیموم فرکانس سوئیچینگ 2 هرتز را نیز دارا می باشد. از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 115 الی 230 ولت AC/DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت لوگو LOGO زیمنس LOGO! DM16 230R Exp , 8DI جدول

☑️ کارت ورودی آنالوگ لوگو LOGO زیمنس LOGO! AM2 Exp. 12/24V, 2AI با کد 6ED1055-1MA00-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 2 ورودی آنالوگ ولتاژی و جریانی ( 0 تا 10 ولت یا 0 تا 20 میلی آمپر ) می باشد.

کارت ورودی آنالوگ لوگو LOGO زیمنس

از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 10.8 الی 28.8 ولت DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت ورودی آنالوگ لوگو LOGO زیمنس جدول

☑️ کارت RTD لوگو LOGO زیمنس LOGO! AM2 RDT, 2AI, -50..+200°C با کد 6ED1055-1MD00-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 2 ورودی آنالوگ RTD، جهت استفاده از سنسور PT100 و PT1000 در لوگو زیمنس بصورت اتصال دو سیمه و سه سیمه می باشد.

کارت RTD لوگو LOGO

از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 10.8 الی 28.8 ولت DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت RTD لوگو LOGO جدول

☑️ کارت خروجی آنالوگ لوگو LOGO زیمنس LOGO! AM2 AQ, 2AQ, 0-10V, 0/4-20mA با کد 6ED1055 1MM00-0BA2 :

این مدل از کارت ماژول لوگو زیمنس دارای 2 خروجی آنالوگ ولتاژی و جریانی ( 0 تا 10 ولت، 0 تا 20 میلی آمپر، 4 تا 20 میلی آمپر ) می باشد.

کارت خروجی آنالوگ لوگو LOGO زیمنس

از جمله مشخصات دیگر این کارت می توان ولتاژ تغدیه 24 ولت DC، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس B مطابق استاندارد EN55011، درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر را نام برد.

کارت خروجی آنالوگ لوگو LOGO زیمنس جدول

بررسی مشخصات خانواده LOGO! communication modules :

در جدول زیر می توان تمام مشخصات ماژول های Communication لوگو logo زیمنس را مشاهده و بررسی کرد.

بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic modules without display -2 بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic modules without display-3 بررسی مشخصات خانواده LOGO! basic modules without display -4

✔️ لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24CEO,8DI(4AI)/4DQ با کد 6ED1052-2CC08-0BA0 بصورت without display :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 20.4 الی 28.8 ولت، بدون صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروجی دیجیتال (ترانزیستوری) با حداکثر جریان دهی 0.3 آمپر، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24CEO,8DI(4AI)/4DQ

این ماژول لوگو این قابلیت را دارد که می توان با استفاده از ورودی های دیجیتال 4 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت داشت. در واقع از ورودی های دیجیتال به دو منظور استفاده کرد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24CEO,8DI(4AI)/4DQ-36

✔️  لوگو LOGO زیمنس LOGO! 12/24RCEO,8DI(4AI)/4DQ با کد 6ED1052-2MD08-0BA0 بصورت without display :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 10.8 الی 28.8 ولت، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروجی رله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 12/24RCEO,8DI(4AI)/4DQ

این ماژول لوگو این قابلیت را دارد که می توان با استفاده از ورودی های دیجیتال 4 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت داشت. در واقع از ورودی های دیجیتال به دو منظور استفاده کرد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 12/24RCEO,8DI(4AI)/4DQ-69

✔️ لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24RCEO,8DI/4DQ با کد 6ED1052-2HB08-0BA0 بصورت without display :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 20.4 الی 28.8 ولت DC و AC، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروجی رله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24RCEO,8DI/4DQ با کد 6ED1052-2HB08-0BA0

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 24RCEO,8DI/4DQ با کد 6ED1052-2HB08-0BA0-6

✔️ لوگو LOGO زیمنس LOGO! 230RCEO , 8DI/4DQ با کد 6ED1052-2FB08-0BA0 بصورت without display :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 100 الی 230 ولت AC و DC، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروجی رله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 20- الی 55 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 1000- الی 2000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 230RCEO , 8DI/4DQ

لوگو LOGO زیمنس LOGO! 230RCEO , 8DI/4DQ-2

سری SIPLUS لوگو LOGO زیمنس :

برخی از پروژه ها و پروسه های کنترلی در محلی قرار دارند که علی رغم تلاش بسیار در فراهم کردن شرایط محیطی مناسب جهت نصب تجهیرات کنترلی، همواره محیطی که قرار است آن تجهیز در آن محیط نصب شود دارای شرایط خوبی نیست.

سری SIPLUS لوگو LOGO زیمنس

می توان وجود گرد و غبار و رطوبت بالا و ذمای کارکرد نا مناسب را از جمله این شرایط نامطلوب محیطی نام برد. شرکت زیمنس با پوشاندن بردهای الکترونیکی کنترلرهای خود با یک لایه محافظ برای لوگو LOGO زیمنس، لوگو هایی با عنوان SIPLUS را ارائه داده است، که در شرایط محیطی نامطلوب بخوبی کار می باشند.

سری SIPLUS لوگو LOGO زیمنس -2

شرکت زیمنس در همه کنترلرهای خود، سری SIPLUS را رائه داده است. لوگو LOGO زیمنس نیز از این قاعده مستثنا نبوده و CPU های مدل LOGO! 24CE، LOGO! 12/24RCE، LOGO! 24RCE، LOGO! 230RCE را بصورت SIPLUS ارائه داده است.

سری SIPLUS لوگو LOGO زیمنس -3 سری SIPLUS لوگو LOGO زیمنس -6

✔️ لوگو LOGO زیمنس SIPLUS LOGO! 24CE , 8DI(4AI)/4DQ با کد 6AG1052-1CC08-7BA0 :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 20.4 الی 28.8 ولت، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروجی دیجیتال (ترانزیستوری) با حداکثر جریان دهی 0.3 آمپر، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 25- الی 70 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 5000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس SIPLUS LOGO! 24CE

این ماژول لوگو این قابلیت را دارد که می توان با استفاده از ورودی های دیجیتال 4 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت داشت. در واقع از ورودی های دیجیتال به دو منظور استفاده کرد.

لوگو LOGO زیمنس SIPLUS LOGO! 24CE-2

✔️ لوگو LOGO زیمنس  SIPLUS LOGO! 12/24RCE , 8DI(4AI)/4DQ با کد 6AG1052-1MD08-7BA0 :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 10.8 الی 28.8 ولت، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروج یرله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 25- الی 70 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 5000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

این ماژول لوگو این قابلیت را دارد که می توان با استفاده از ورودی های دیجیتال 4 ورودی آنالوگ 0 تا 10 ولت داشت. در واقع از ورودی های دیجیتال به دو منظور استفاده کرد.

لوگو LOGO زیمنس  SIPLUS LOGO! 12/24RCE

✔️ لوگو LOGO زیمنس SIPLUS LOGO! 24RCE , 8DI/4DQ با کد 6AG1052-1HB08-7BA0 :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 20.4 الی 28.8 ولت DC و AC، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروج یرله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 25- الی 70 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 5000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس SIPLUS LOGO! 24RCE

✔️ لوگو LOGO زیمنس SIPLUS LOGO! 230RCE,8DI/4DQ با کد 6AG1052-1FB08-7BA0 :

این مدل از لوگو زیمنس دارای تغذیه دارای تغدیه DC با ولتاژ 115 الی 230 ولت AC و DC، همراه با صفحه نمایش، 8 ورودی دیجیتال، 4 خروج یرله ای با حداکثر جریان دهی 3 آمپری برای بارهای سلفی و 10 آمپر برای بارهای مقاومتی، پشتیبانی از EMC فیلتر کلاس مطابق استاندارد EN55011، دارای درجه حفاطت IP20، قابلیت کارکرد در دمای 25- الی 70 درجه سانتی گراد، قابلیت کارکرد در ارتفاع از سطح دریا 5000 متر و پورت شبکه اترنت می باشد.

لوگو LOGO زیمنس SIPLUS LOGO! 230RCE,8DI

 

لیست کامل لوگو زیمنس

1️⃣ CPU LOGO

ردیف کد کالا توضیحات
1 6ED1052-1CC08-0BA0 لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال ، 4 خروجی دیجیتال ، 24 ولت ، ترانزیستوری
2 6ED1052-1HB08-0BA0 لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال ، 4 خروجی دیجیتال ، 24 ولت ، رله ای
3 6ED1052-1MD08-0BA0 لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال ، 4 خروجی دیجیتال ، 12/24 ولت ، رله ای
4 6ED1055-1FB08-0BA0 لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال ، 4 خروجی دیجیتال ، 220 ولت ، رله ای
5 6ED1052-2CC08-0BA0 لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال ، 4 خروجی دیجیتال ، 24 ولت ، ترانزیستوری ، بدون نمایشگر
6 6ED1052-2HB08-0BA0 لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال ، 4 خروجی دیجیتال ، 24 ولت ، رله ای، بدون نمایشگر
7 6ED1052-2MD08-0BA0 لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال ، 4 خروجی دیجیتال ، 12/24 ولت ، رله ای ، بدون نمایشگر
8 6ED1055-2FB08-0BA0 لوگو زیمنس دارای 8 ورودی دیجیتال ، 4 خروجی دیجیتال ، 220 ولت ، رله ای ، بدون نمایشگر

2️⃣ کارت ها افزاینده

ردیف کد کالا توضیحات
1 6ED1055-1CB00-0BA2 کارت 4ورودی / 4خروجی دیجیتال لوگو زیمنس ، 24 ولت ، ترانزیستوری
2 6ED1055-1HB00-0BA2 کارت 4ورودی / 4خروجی دیجیتال لوگو زیمنس ، 24 ولت ، رله ای
3 6ED1055-1MB00-0BA2 کارت 4ورودی / 4خروجی دیجیتال لوگو زیمنس ، 12/24 ولت ، رله ای
4 6ED1055-1FB00-0BA2 کارت 4ورودی / 4خروجی دیجیتال لوگو زیمنس ، 220 ولت ، رله ای
5 6ED1055-1CB10-0BA2 کارت 8ورودی / 8خروجی دیجیتال لوگو زیمنس ، 24  ولت ، ترانزیستوری
6 6ED1055-1NB10-0BA2 کارت 8ورودی / 8خروجی دیجیتال لوگو زیمنس ، 24  ولت ، رله ای
7 6ED1055-1FB10-0BA2 کارت 8ورودی / 8خروجی دیجیتال لوگو زیمنس ، 220  ولت ، رله ای
8 6ED1055-1MA00-0BA2 کارت ورودی آنالوگ لوگو زیمنس ، 2 ورودی ولتاژی / جریانی
9 6ED1055-1MM00-0BA2 کارت خروجی آنالوگ لوگو زیمنس ، 2 خروجی ولتاژی / جریانی
10 6ED1055-1MD00-0BA2 کارت ورودی دما لوگو زیمنس ، 2 ورودی PT100/PT1000

3️⃣ نمایشگر LOGO

ردیف کدکالا توضیحات
1 6ED1055-4MH08-0BA0 نمایشگر لوگو زیمنس ورژن 8

تجهیزات شبکه لوگو زیمنس

ردیف کد کالا توضیحات
1 6GK7177-1MA20-0AA0 کارت سوئیچ اترنت لوگو زیمنس دارای 4 پورت اترنت
2 6GK7142-7BX00-0AX0 کارت شبکه لوگو زیمنس CMR2020 ، شبکه GSM/GPRS
3 6BK1700-0BA20-0AA0 کارت شبکه KNX  لوگو زیمنس CMK2000
4 6GK7142-7EX00-0AX0 کارت شبکه لوگو زیمنس CMR2040 ، GSM/GPRS LTE
5 6NH9860-1AA00 آنتن لوگو زیمنس

4️⃣ منبع تغذیه لوگو

ردیف کد کالا توضیحات
1 6EP3330-6SB00-0AY0 منبع تغذیه لوگو زیمنس ، 0.6 آمپر
2 6EP3331-6SB00-0AY0 منبع تغذیه لوگو زیمنس ، 1.3 آمپر
3 6EP3332-6SB00-0AY0 منبع تغذیه لوگو زیمنس ، 2.5 آمپر
4 6EP3333-6SB00-0AY0 منبع تغذیه لوگو زیمنس ، 4 آمپر

5️⃣ LOGO CPU

ردیف کد کالا توضیحات
1 6ED1052-1CC08-0BA0 LOGO! 24CE, logic module, display PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
2 6ED1052-1HB08-0BA0 LOGO! 24RCE, logic module,display PS/I/O: 24V AC/DC 24V/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
3 6ED1052-1MD08-0BA0 LOGO! 12/24RCE, logic module, display PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
4 6ED1052-1FB08-0BA0 LOGO! 230RCE,logic module, display PS/I/O: 115V/230V/relay, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
5 6ED1052-2CC08-0BA0 LOGO! 24CEo, logic module, without display, PS/I/O: 24 V/24 V/24 V trans., 8 DI (4 AI)/4 DQ, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable, cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
6 6ED1052-2HB08-0BA0 LOGO! 24RCEO (AC), logic module, PS/I/O: DC 24V/24V AC/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
7 6ED1052-2MD08-0BA0 LOGO! 12/24RCEO, logic module, PS/I/O: 12/24VDC/relay, 8 DI (4 AI)/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modular expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic units
8 6ED1055-2FB08-0BA0 LOGO! 230RCEo, logic module, PS/I/O: 115 V/230 V/relay, 8 DI/4 DQ, without display, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integr. web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.3 or higher, older projects executable cloud connection in all LOGO! 8.3 basic unit

6️⃣ expansion module LOGO

ردیف کد کالا توضیحات
1 6ED1055-1CB00-0BA2 LOGO! DM8 24 expansion module, PS/I/O: 24V/24V/trans., 4 DI/4 DO for LOGO! 8
2 6ED1055-1HB00-0BA2 LOGO! DM8 24R expansion module, PS/I/O: 24V/24V/relay, 2 MW 4 DI/4 DO, AC/DC/NPN input for LOGO! 8
3 6ED1055-1MB00-0BA2 LOGO! DM8 12/24R expansion module, PS/I/O: 12, 24V/12V/24V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DO for LOGO! 8
4 6ED1055-1FB00-0BA2 LOGO! DM8 230R expansion module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 2 MW, 4 DI/4 DO for LOGO! 8
5 6ED1055-1CB10-0BA2 LOGO! DM16 24 expansion module, PS/I/O: 24 V DC/24 V DC/trans., 8 DI/8 DO, 4 MW for LOGO! 8
6 6ED1055-1NB10-0BA2 LOGO! DM16 24R expansion module, PS/I/O: 24 V DC/24 V DC/relay, 8 DI/8DO, 4 MW for LOGO! 8
7 6ED1055-1FB10-0BA2 LOGO! DM16 230R expansion module, PS/I/O: 230V/230V/relay, 4 MW, 8 DI/8 DO for LOGO! 8
8 6ED1055-1MA00-0BA2 LOGO! AM2 expansion module, PS/: 12/24 V DC, 2 AI, 0-10 V or 0/4-20 mA for LOGO! 8
9 6ED1055-1MM00-0BA2 LOGO! AM2 AQ expansion module, PS: 24 V DC, 2 AO, 0-10 V, 0/4-20 mA for LOGO! 8
10 6ED1055-1MD00-0BA2 LOGO! AM2 RTD expansion module, PS: 12/24 V DC, 2AI-50…+200°/C Pt100/1000 for LOGO! 8

7️⃣ Communication module LOGO

ردیف کد کالا توضیحات
1 6GK7177-1MA20-0AA0 LOGO! CSM12/24 Compact Switch Module connection of a LOGO! (. ..0BA7/…0BA8) and up to 3 further nodes to Ind. Ethernet with 10/100 Mbit/s Unmanaged switch, 4 RJ45 ports, 1x front port for diagnostics DC 12/24V power supply LED diagnostics, LOGO! setup
2 6GK7142-7BX00-0AX0 LOGO! CMR2020 communication module for connection LOGO! 8 to GSM/GPRS network; 1 RJ45 port for Ind. Ethernet connection to LOGO! 8; 2xDI; 2xDQ; Write/read access to LOGO! tags; Text message sending/ receipt; E-mail sending; Position detection GPS; Time synchronization/ forwarding with real-time clock; Configuration/diagnostics via web interface; Remote access via OpenVPN/HTTPs, DynDNS; Observe national approval! Manual available as a download
3 6BK1700-0BA20-0AA0 LOGO! CMK2000 Communication module for integrating the LOGO! 8 “in the building system bus KNX;” connection 24 V DC 0.04A 1 RJ45 port for Ethernet 50 communication objects time-of-day synchronization Configuration/diagnostics via web interface
4 6GK7142-7EX00-0AX0 LOGO! CMR2040 communication module for connection LOGO! 8 to LTE network; 1 RJ45 port for Ind. Ethernet connection to LOGO! 8; 2xDI; 2xDQ; Write/read access to LOGO! tags; Text message sending/ receipt; E-mail sending; Position detection GPS; Time synchronization/ forwarding with real-time clock; Configuration/diagnostics via web interface; Remote access via OpenVPN/HTTPs, DynDNS, observe national approval! Manual available as a download
5 6NH9860-1AA00 ANT794-4MR mobile wireless antenna for 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU networks, Rod antenna; omnidirectional; weatherproof for indoors and outdoors; 5 m Connection cable permanently connected to the antenna; SMA connector; incl. mounting bracket, screws, screw anchor

8️⃣ LOGO POWER SUPPLY

ردیف کد کالا توضیحات
1 6EP3330-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V / 0.6 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 0.6 A
2 6EP3331-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V / 1.3 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 1.3 A
3 6EP3332-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V / 2.5 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 2.5 A
4 6EP3333-6SB00-0AY0 LOGO!POWER 24 V / 4.0 A Stabilized power supply input: 100-240 V AC output: DC 24 V / 4.0 A

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × دو =